ບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງ

ລາຍການ
  • ບໍລິການສົ່ງພັດສະດຸ 10.000ກີບ / ກ່ອງ

    ບໍລິການສົ່ງພັດສະດຸ 10.000ກີບ / ກ່ອງ

    ບໍລິການສົ່ງເຄື່ອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 14/06/2020 ₭ 10,000

    ຂ່າວດີ‼️ ແມ່ຄ້າຂາຍສິນຄ້າອອນລາຍ ທີ່ ກຳລັງຊອກຫາຂົນສົ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ. ⏩ ລາຄາ 10.000 ກີບ ເທົ່ານັ້ນ ⏪ +ມິນໂຊ ພ້ອມທັງເປັນການຊຸກຍູ້ຍອດຂາຍໃຫ້ແມ່ຄ້າໃນ ສປປ ລາວ. ☑️ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າຢ່າງວ່ອງໄດ້ໃຈລູກຄ້າ ☑️ສົ່ງໄດ້ໄວ, ສົ່ງໄດ້ໄກ ມີພາຫະນະນຳສົ່ງຮອງຮັບ 100 ຄັນ ເຄື່ອງຮອດມື...

.:.ແຊັດ
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອຈະເລີ່ມແຊັດ ເຂົ້າລະບົບ