ເຮືອນ - ອາພັດເມັນ - ດິນ

ລາຍການ
 • ຂາຍເຮືອນ

  ຂາຍເຮືອນ

  ເຮືອນ - ອາພັດເມັນ - ດິນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 01/07/2020 $ 95,000

  ຂາຍເຮືອນ ປຸກໄຫມ່ ບ້ານໂພນທອງ ເຂດ ໂຊກນ້ອຍ ເມືອງໄຊເສດຖາ ບໍໄກຈາກທາງ ໃຫຍ່ ເນືອທີ 708 ແມັດ ຫນ້າບ້ານກວ້າງຂວ້າງ ເຮືອນ 3 ຫ້ອງນອນ 3 ຫ້ອງນ້ຳ ມີ ເຄືອງເພີນີເຈີ ຂາຍ ລາຄາ 95,000$ ສນໃຈ ຫລຸດໄດ້ ຍູ ເດີ ☎️0302222284//59695919

 • ຂາຍເຮືອນ

  ຂາຍເຮືອນ

  ເຮືອນ - ອາພັດເມັນ - ດິນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 19/06/2020 ฿ 2,600,000

  ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນ ບ້ານດອນຝ້າຍ ທາງ ໂຮງງາຍເບຍລາວ ເມືອງຫາດຊາຍພອງ ເຮືອນ ມີ 4ຫ້ອງນອນ 3 ຫ້ອນນ້ຳ ກຳລັງຈະແລ້ວ ໃນເຮືອນກວ້າງຂ້ວາງ ຫນ້າບ້ານຈົດລົດໄດ້ 3 ,4 ຄັນ ຂາຍໃນລາຄາ2,600,000ບາດ ຕໍລອງໄດ້ ດວນ ☎️0302222284/59695919

 • ຂາຍບ້ານ ເມືອງໄຊເສດຖາ 2ຫ້ອງນອນ,2ຫ້ອງນໍ້າ

  ຂາຍບ້ານ ເມືອງໄຊເສດຖາ 2ຫ້ອງນອນ,2ຫ້ອງນໍ້າ

  ເຮືອນ - ອາພັດເມັນ - ດິນ ໄຊເສດຖາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 24/05/2020 $ 95,000

  ຂາຍບ້ານ ເມືອງໄຊເສດຖາ 2ຫ້ອງນອນ,2ຫ້ອງນໍ້າ, ເນື້ອທີ່ 200m2/$95,000 #ຈາກທາງໄຫ່ຍຫາບ້ານພຽງເເຕ່v80ແມັດ ສົນໃຈແທ້ຯລາຄານີ້ຕໍ່ລອງກັນໄດ້. ໂທ/ວອສແອັບ:+020 5541 4533 #ໄກ້ກັບເດີນພະທາດຫລວງ.

 • ຂາຍຫ້ອງແຖວ

  ຂາຍຫ້ອງແຖວ

  ເຮືອນ - ອາພັດເມັນ - ດິນ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 21/04/2020 ฿ 350,000

  ຕ້ອງການຂາຍຫ້ອງແຖວ ບ້ານສີໄຄ ມີ 9 ຫ້ອງ ເນືອທີ 922 ແມັດ ມີດິນວ່າງ ປຸກເຮືອນໄດ້ ອີກ ມິຫ້ອງນອນ ແລະ ຫ້ອງຮັບແຂກ ໃຫ້ຄນເຊ້າເດືອນ 700,000ກີບ ຄ່າໄຟ ຄ່ານ້ຳ ຕ່າງ ຄນ ເຊ່າເຕີມ ທຸກເດືອນ ເກັບ6300,000₭ຕໍເດືອນ ຂາຍ 3,500,000ບ ຕໍລອງໄດ້ ດວນ ☎️0302222284/59695919,

 • ຂາຍເຮືອນ

  ຂາຍເຮືອນ

  ເຮືອນ - ອາພັດເມັນ - ດິນ ຈັນທະບູລີ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 21/04/2020 $ 100,000

  ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນ ປຸກໄຫມ່ ງາມໆ ບ້ານຫນອງດາ ມີຫລາຍ ລາຄາ ໃຫ້ເລືອກ ສົນໃຈມາເບິງໄດ້ ເຮືອນ ມີ4 ຫ້ອງນອນ 3 ຫ້ອງນ້ຳ ເນືອທີ 400 ແມັດ ຂື້ນ ໄປ ແລະ 500ແມັດ ຈາກທາງໃຫຍ່ ແຄມຂອງ ພຽງ 30 ແມັດ ເອິນຂາຍໃນລາຄາ 100,000$ ສາມາດຫລຸດ ໄດ້ ໂທລະສັບ: 0302222284,59695919

 • ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນປຸກໄຫມ່ ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ

  ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນປຸກໄຫມ່ ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ

  ເຮືອນ - ອາພັດເມັນ - ດິນ ໄຊເສດຖາ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 20/04/2020 ฿ 2,500,000

  ຕ້ອງການຂາຍເຮືອນປຸກໄຫມ່ ບ້ານດົງຄຳຊ້າງ ເຮືອນ 3 ຫ້ອງນອນ ຫ້ອງນ້ຳຕິດທຸກຫ້ອງ ແລະ ມີ2 ຫ້ອງນ້ຳນອກເຮືອນ ລວມ 5 ຫ້ອງນ້ຳ ຂາຍ2,500,000ບາດ ສາມາດ ຫລຸດລາຄາໄດ້ ເນືອທີ ແມນ400ແມັດ ແລະ 500ແມັດ ສາມາດ ຈອດລົດໃຫຍ່ໄດ້ 4, 5 ຄັນ ດວນ ☎️0302222284/59695919

.:.ແຊັດ
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອຈະເລີ່ມແຊັດ ເຂົ້າລະບົບ