ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງອາຫານຈຳນວນຫຼາຍ

 • ₭ 3,000,000
 • ລົງວັນທີ: 20/04/2020
 • ແກ້ໄຂວັນທີ: 26/05/2020
  • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ

ຕ້ອງການພະນັກງານສົ່ງອາຫານຈຳນວນຫຼາຍ
ເງິນເດື່ອນເລີ່ມຕົ້ນ 3000.000-5000.000
ແລະມີເງິນໄລຍະທາງບວກໃຫ້ອີກ

ໂທລະສັບ: 020 59257577


Job type: ເຕັມເວລາ
Hiring type: ລາຍເດືອນ

Share by email Share on Facebook Share on LinkedIn

ຕິດຕໍ່ຜູ້ລົງປະກາດ

ຕາມເບີໂທໃນລາຍລະອຽດ. ໂທລະສັບ: 020 59257577

ແຈ້ງປະກາດນີ້ວ່າເປັນ:

ປະກາດທີ່ຄ້າຍຄື

 • ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

  ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

  ຂັບລົດ - ສົ່ງຂອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 19/06/2020 Check with seller

  ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູມໄດ້ທີເບີ 021 900470 ຕໍ່ 224 #ບໍຮັບຝາກເບີບໍສະດວກຕອບຂໍ້ຄວາມ

 • ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ຂັບລົດ

  ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ຂັບລົດ

  ຂັບລົດ - ສົ່ງຂອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 18/06/2020 Check with seller

  ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ຂັບລົດ

 • ພະນັກງານຂັບລົດ

  ພະນັກງານຂັບລົດ

  ຂັບລົດ - ສົ່ງຂອງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) 18/06/2020 Check with seller

  ດວ່ນ ບໍລີສັດ ຫຼ້ານອ້ຍ ຕອ້ງການພະນັກງານຂັບລົດ1ຕຳແໝ່ງອາຍຸ18-26ປີ່ ເຮັດວຽກຈັນ-ເສົາວັນທິດພັກເຂົ້າວຽກປະມານ7ໂມງ30ເລີກ5ໂມງ ເງີ່ນເດືອນບອກມື້ສຳພາດ ສົນໄຈມາເຂົ້າມາສະໝັກໄດ້ ບໍລີສັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໂພນທັນ ຂ້າງໄອເຕັກຕືກໄໝ່ທາງຂື້ນບອ່ນຈອດລົດຈັກຊັ້ນ3 ເອກກະສານປະກອບ: ໄບຂັບຂີ...

.:.ແຊັດ
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອຈະເລີ່ມແຊັດ ເຂົ້າລະບົບ