ຊອກວຽກ

  • ₭ 3,000,000
  • ລົງວັນທີ: 03/08/2020
    • ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ປະກາດ ສຳລັບນັນສືກສາ ແລະ ໃຜທີ່ວ່າງວຽກ ຢາກມີລາຍໄດ້ເສີມ ຢູ່ເຮືອນສາມາດເຮັດໄດ້ກັບລະບົບ ອິນເຕີເນັດ Work from home ລາຍໄດ້ 2-3 ພັນບາດຕໍ່ອາທິຂື້ນກັບຄວາມຂະຫຍັນ ສົນໃຈທັກແອັບ:02099891211 ຮັບອາຍຸ 19 ປີຂື້ນໄປສຳລັບຄົນທີ່ສົນໃຈຢາກເຮັດແທ້ ຕ່າງແຂວງເຮັດໄດ້


Job type: Full time

Share by email Share on Facebook Share on LinkedIn

ຕິດຕໍ່ຜູ້ລົງປະກາດ

ຕາມເບີໂທໃນລາຍລະອຽດ. ໂທລະສັບ: 02099891211

ແຈ້ງປະກາດນີ້ວ່າເປັນ:

ປະກາດທີ່ຄ້າຍຄື

.:.ແຊັດ
ເຂົ້າລະບົບເພື່ອຈະເລີ່ມແຊັດ ເຂົ້າລະບົບ